โครงสร้างโกดัง ไวร์เมชนครสวรรค์

ก่อตั้ง

บริษัทสหธาคอนสตรัคชันจำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่3พฤษภาคม พ.ศ.2554 (2011)  โดยคุณปัณชยชญ์ แสนเสนา ผู้ที่เป็นวิศวกรมากความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมามากกว่า20ปี อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ง่ายต่อการพูดคุยเจรจาและต่อรอง

ลักษณะการก่อสร้าง

บริษัทสหธาคอนสตรัคชันจำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างแบบครบวงจร (Turn key) ซึ่งหมายถึง ตั้งแต่เริ่มออกแบบ ยื่นใบขออนุญาตก่อสร้าง ไปจนถึงการดำเนินก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นการก่อสร้าง และลูกค้าสามารถเข้าใช้งานโกดังหรือสิ่งปลูกสร้างที่เราสร้างได้เลย บริษัทเรามุ่งเน้นถึงความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเพราะการก่อสร้างเต็มไปด้วยความยุ่งยากมากมาย ดังนั้นบริษัทจึงขอรับความยุ่งยากนั้นเองเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายรอเข้าใช้งานพื้นที่เท่านั้น อีกทั้งบริษัทเรายังมีประกันงานทั้งโครงสร้าง หลังคา พื้น ให้กับลูกค้าอีกเพื่อความสะบายใจว่าหลังก่อสร้างเสร็จลูกค้าจะยังได้รับการดูแลต่ออีก

ประเภทการก่อสร้าง

บริษัทสหธาคอนสตรัคชันจำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างหลากหลายประเภท โดยมีประเภทการก่อสร้างดังนนี้ สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างสำนักงาน สร้างอาคาร และสร้างบ้าน อีกทั้งยังยังดำเนินการก่อสร้างแบบผสม เช่นสร้างโกดังบวกสำนักงาน หรือสร้างโรงงานบวกสำนักงานเป็นต้น

ลูกค้าไว้วางใจ

บริษัทสหธาคอนสตรัคชันจำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการก่อสร้างที่ดีมีคุณภาพ อีกทั้งยังสร้างจนแล้วเสร็จตามตกลง จนทำให้ลูกค้าหลายท่านกลับมาใช้บริการอีก

สถานที่ตั้ง

บริษัทสหธาคอนสตรัคชันจำกัด ตั้งอยู่ที่ ถ.สายไหม แขวงสายไหม กรุงเทพมหานคร 

เบอร์ติดต่อ

โทร 064-789-8539 คุณปัณชยชญ์ (CEO)

โทร 097-716-9565 คุณรันาภร (ผู้ช่วย)

โทร 02-115-9916  สำนักงาน

Email : sahata.cons@gmail.com